BOENDE

RUM & FRUKOST


Gamla Gästgivaregården
(Södviks Gästgivaregård)
Gamla vägen 35
Södvik
0485-263 90
0708-303 464
www.sodviksgastgivaregard.se