OKTOBER 2018

svart = i socknen      grönt = utsocknes      petrolium = samhällsinfo

Tisdag 23 oktober kl 14.00-20.00, lokal i Persnäs meddelas senare
Träff LONA-projekt ”Att leva av och med landskapet Öland. Självhushållningen och dess vägar och stigar – igår, idag och i framtiden” Ölands Hembygdsförbund och Ölands Museum startade den första etappen av detta LONA-projekt 11 februari 2014. De har tidigare arbetat med mellersta Öland och fortsätter nu med norra Öland.
”Vi arbetar med längre träffar i flera socknar på Öland. Under dessa träffar dokumenterar vi på plats och utbyter information om det lokala landskapet. Vi samlar in kunskaper om landskapet ur ett helhetsperspektiv och dokumenterar fotografier, berättelser mm.”
Denna dag kommer de till oss i Persnäs. Ta med dig fotografier och berättelser och hjälp oss att samla dokumentation om Persnäs socken!
Arrangör Persnäs Hembygdsförening, Ölands Hembygdsförbund och Ölands Museum


Söndag 28 Oktober – sommartiden slutar! – Ställ tillbaka klockan en timme!
Officiellt klockan 03.00 ställs klockan tillbaka till 02.00.